Bachelor

Bachelor studies at DTU, Technical University of Denmark (in Danish) 

Bachelor studies at the University of Copenhagen (in Danish)

http://www.foodsciencecopenhagen.dk/Education/Bachelor
20 JANUARY 2018