Bachelor

Bachelor studies at DTU, Technical University of Denmark (in Danish) 

Bachelor studies at the University of Copenhagen (in Danish)

http://www.foodsciencecopenhagen.dk/education/bachelor
17 DECEMBER 2018